Site icon

6ก.พ.62 ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เข้าดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการดับเพลิง การสาธิตการจับงู การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานด้านต่างๆ

Exit mobile version