Site icon

7ก.พ.62 ลงพื้นที่โครงการเวทีชุมชน ประจำปี 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version