Site icon

14ก.พ.62 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์บนถุงผ้าลดโลกร้อนเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

Exit mobile version