Site icon

31 ส.ค.66 ลงพื้นที่ชุมชนสำโรงจันทร์เพื่อเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และหาแนวทางการช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางการเห็น

Exit mobile version