Site icon

25ก.พ.62 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดสุทธจินดา,วัดหนองบัวรอง และวัดโพธิ์

Exit mobile version