Site icon

27ก.พ.62 โรงเรียนเทศบาล 3(ยมราชสามัคคี)ร่วมกับสนง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ร.ร.เทศบาล 3

Exit mobile version