Site icon

19ธ.ค.60 เปิดการพัฒนาล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผันและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2560 ณ จุดผ่อนผันถนนสุรนารายณ์ (หน้า ม.ราชภัฏ)

Exit mobile version