Site icon

26มี.ค.62 มอบเสื้อกั๊ก อปพร.เนื่องจากศูนย์ อปพร.เทศบาลนครนครราชสีมาได้รับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

Exit mobile version