Site icon

29มี.ค.62 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน การระงับเหตุครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลตำบลหัวทะเล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลนิธิสว่างเมตรธรรมสถาน ฯลฯ

Exit mobile version