Site icon

8พ.ค.62 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

Exit mobile version