10 มิ.ย. 67 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างข่าวสารจัดหางาน และสื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน คนหางาน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ มีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สัปดาห์ที่ 1-2 มิถุนายน 2567

Exit mobile version