Site icon

23พ.ค.62 ลงพื้นที่ติดตาม เร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำส่งกลิ่นเหม็น ณ บริเวณคูเมือง หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version