Site icon

31พ.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น ในโครงการเพิ่มความรู้ของอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา

Exit mobile version