ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน /14-ส.ค.-2561 ฉบับที่ 410 ประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่อชุมชน จำนวน 90 ป้าย /14-ส.ค.-2561 ฉบับที่ 409 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารแฟลต สำนักปลัดเทศบาลฯ 14-ส.ค.-2561 ฉบับที่ 401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลนครนครราชสีมา 14-ส.ค.-2561 ฉบับที่ 401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลนครนครราชสีมา /10-ส.ค.-2561 ฉบับที่ 396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 /10-ส.ค.-2561 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3/8 /10-ส.ค.-2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อโคมไฟถนนชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ /10-ส.ค.-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรองรับการฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ครั้งที่ 2) 8-ส.ค.-2561 ประกาศราคากลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 4 คน พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008721