ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน ๑,๒๖๐,๗๐๐ กิโลกรัม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อขนมและของเล่นเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวจำนวน2000ผืน สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียน2 โรงเรียนเทศบาล5(วัดปาจิตตสามัคคี)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011669