ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

จัดซื้อเครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/นาที ฉบับที่ 291 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ 24-มิ.ย.-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ /18 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ /18 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง /18 มิ.ย.2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จัดซื้อเครื่องค้นหาผู้ประสบภัย แบบตรวจจับคลื่นความร้อน TIC จำนวน 1 เครื่อง /18 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 1) ถ.มิตรภาพ-ตรอกสวายเรียง /18 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของสำนักศึกษา /18 มิ.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก /18 มิ.ย. 2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009631