ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางแยกบ้านหนองไผ่ - บ้านหนองปรือ (ระยะที่ 1) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนการเคหะ ซอย 1 - 12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลาง งานจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกาศราคากลางงาน งานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม) ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางแยกบ้านหนองไผ่-บ้านหนองปรือ (ระยะที่ 1) ประมูลซื้อสารส้มน้ำ 8% จำนวน 1,865,000 กิโลกรัม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณหน้าประตู้ระบายน้ำข่อยงามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2,600 เครื่อง
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.019046