ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

(สอบราคาจ้าง) ซื้อมาตรวัด จำนวน 2,600 เครื่อง (สอบราคาจ้าง) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 12 (ประมูลจ้าง) ประมูลซื้อสารส้ม 8% จำนวน 1,865,000 กิโลกรัม (ประมูลจ้าง) ประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (ประมูลจ้าง) ประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (ประมูลจ้าง) ประมูลจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพิบูลละเอียด ซอย 10 (ประมูลจ้าง) ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร สายทางแยกบ้านหนองไผ่-บ้านหนองปรือ ระยะที่ 1 (ประมูลจ้าง) ประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม) (ประมูลจ้าง) ประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนการเคหะ ซอย 1-12 (จ้างเหมา) จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011433