ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรยีนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 2 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และก่อสร้างทางเท้า ถนนพลแสน (จักรี-มนัส) ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรางระบายน้ำข้างจวนผู้ว่า (รางระบายน้ำเมืองหลัก) สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าอาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่อง ในระบบบำบัดที่เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า ประกาศราคากลาง งานจ้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และก่อสร้างทางเท้า ถนนพลแสน (จักรี-มนัส) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงคันหินทางเท้าบริเวณรอบศาลากลาง
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006838