ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 17 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาณศิลป์ จำนวน 19 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางแยกบ้านหนองไผ่ - บ้านหนองปรือ (ระยะท รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวฐิติมา อิ่มสันเทียะ รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวศศินา ลัดหนองขี รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Russell Raymond Park รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Redentor Cuenca Casabuena รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Nigel C. Fesway รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Mary Ann Pulido Pecio
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013617