ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประมูลจ้างปรับปรุงคันหินทางเท้าบริเวณรอบศาลากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในการเคหะแห่งชาติ โครงการทีึ่ 1 ซอย 31,32 ถึงซอย 36 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำข่อยงาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) ด้วยระบบอิเล็กทร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) และโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.025125