ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

(ประกวดราคา) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ) จำนวน 1 คัน /18-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 296 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน /18 มิ.ย. -2561 (ราคากลาง) ตารางแสดงงบประมาณ รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน /18-มิ.ย.-2561 (ราคากลาง) จัดจ้างเปลี่ยนแผ่นโดม PVC ของถังหมักไม่ใช้อากาศ ชั้นที่ 1 และ 2 /18-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 276 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและปรับปรุงผิวถนนภายในสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 /15-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรองรับการฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว /13-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 278 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /12-มิ.ย.-2561 ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน /12-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 279 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) /12-มิ.ย.-2561 ฉบับที่ 277 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ /12-มิ.ย.-2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007803