ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 1) ถนนมิตรภาพ-ตรอกสวายเรียง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 เครื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ 25-มิ.ย.-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 เครื่อง 25-มิ.ย.-2562 ฉบับที่ 286 เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 293 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำเสีย) จำนวน 1 รายการ /25-มิ.ย.-2562 ฉบับที่ 292 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำเพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง 25-มิ.ย.-2562 ฉบับที่ 285 การขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และ 4 ชั้น ตรอกวัดม่วง /25-มิ.ย.-2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /25-มิ.ย.-2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /25-มิ.ย.-2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009300