ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 125 ประกวดราคาซื้ออุปกรณฑ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมุขมนตรี หน้าวัดสวนพริกไทย จำนวน 1 ชุด /22-มี.ค.-2562 ฉบับที่ 122 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /22-มี.ค.-2562 ฉบับที่ 119 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของกองสวัสดิการสังคม /22-มี.ค.-2562 ฉบับที่ 113 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /20-มี.ค.-2562 จ้างวัสดุที่จำเป็นในการจัดงาน งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 /20-มี.ค.-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกโรงต้ม (หลังจวนผู้ว่าฯ) /20-มี.ค.-2562 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 /20-มี.ค.-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 12 /20-มี.ค.-2562 ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ศึกษา /20-มี.ค.-2562 ประกวดราคาจ้างปูนแผ่น HDPE บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ส่วนหลัง) 18-มี.ค.2562
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007833