ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 พ.ย. 2561 ฉบับที่ 584 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก รอบอาคารพลศึกษา 2 (โรงยิมยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ ฉบับยที่ 575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนคลองส่งน้ำ แยกขวามือ ซอยพุทธานี ฉบับที่ 586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ฉบับที่ 584 เปลี่ยนแแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยลำปรุ /7 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008783