ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราชดำเนิน (อ่างอัษฎางค์) ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉบับที่ 53 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รร.ท.3 แผนโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รร.ท.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล.สุรนารายณ์ ซ.2 ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง 453,680 บาท
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010914