ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

การจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง รวมถึงพื้นที่เดิม ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนคลองส่งน้ำ แยกขวามือ ซอยพุทธานี ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนัการช่าง ฉบับ 479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่อชุมชน จำนวน 90 ป้าย 14-ก.ย.-2561 ฉบับที่ 478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน 14-ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน /สำนักปลัดเทศบาล /11 ก.ย. 2561 ราคากลางปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี /สำนักการคลัง /11 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 459 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 7 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 468 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 /7 ก.ย. 2561 ฉบับที่ 470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูลรพาวิทยากร) 7 ก.ย. 2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012054