ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ฉบับที่ 204 การขายทอดตลาดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย /4-พ-ค-2561 (ประกวดราคา) ซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 2 ฉบับที่ 201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 8/12 /4-พ.ค.-2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /2-พ.ค.-2561 (ราคากลาง) อาหารเสริมเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 /2-05-2561 ฉบับที่ 189 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /1-พ.ค.-61 ฉบับที่ 190 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียน) /1-พ ฉบับที่ 187 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ /26-เม.ย.-2561 ฉบับที่ 185 (ประกาศผู้ชนะ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโยธาแยกซ้ายมือ ถนนโยธาถึงถนนสุรนารี /26-เม.ย.-2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006038