รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2560


ปี 2560


จำนวนประชากร


แจ้งเกิด


ย้ายเข้า


ย้ายออก


แจ้งตาย


ตายในเขต


เพิ่มชื่อ


ถอนชื่อ


จำนวนบ้าน


จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

131,10961,57669,5339314751,269722711168,52733,188

กุมภาพันธ์

130,97161,507  69,464603  4831102 652  60 – 68,53033,184 

มีนาคม

 130,897 61,474 69,423 787602 1,423 621  52 468,579  

เมษายน

 130,671 61,33939,332  724444  1309561  61– – 68,594 33173 

พฤษภาคม

 130,440 61,344 69,096814  6981,652 618 77 2 68,61833,175 

มิถุนายน

 130,311 61,253 69,048769 456 1,338  590 51 – 368,640 33,178 

กรกฎาคม

 130,176 61,201 68,662 769 349 1,212 62052  9 7 68,66233,182 

สิงหาคม

 130,095 61,12068,975  830 527 1,392 669 61 68,69833,185 

กันยายน

 129,912  61,01568,897 884  366 1,321 63158  1 69,08233,181 

ตุลาคม

 129,785 60,982 68,803 921378 1,376  684 5669,263 33,171 

พฤศจิกายน

 129,750 60,984 68,766862  5151,367 627 42 2– 69,389 33,161 

ธันวาคม

 129,680 60,926 68,754 890 367 1,176 66471  269,413 33,159 

รวมทั้งปี