รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2561

ปี 2561

จำนวนประชากร

แจ้งเกิด

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งตาย

ตายในเขต

เพิ่มชื่อ

ถอนชื่อ

จำนวนบ้าน

จำนวน ครอบครัว

เดือน

รวม

ชาย

หญิง

มกราคม

 129,546 60,819  68,729 805 563  1,441 678  48 –  69,457  33,151 

กุมภาพันธ์

129,430 60,751 68,676  762  477 1,303626 48  2 69,47933,151

มีนาคม

129,235 60,643  68,592  766 498 1,33165643–  2 69,498 33,147 

เมษายน

 129,071 60,568  68,503 810  461   1,397 651462 69,511  33,142 

พฤษภาคม

 128,921 60,547 68,378 752 631 1484 63130  69,62533,130 

มิถุนายน

            

กรกฎาคม

128,611 60,40168,210 7703861,243 554 28 – 69,665 33,136 

สิงหาคม

128,59060,34768,243917 5501,36759543 – 69,68833,134 

กันยายน

 128,53360,283  68,250 800 401 1,315583  51 1 69,73033,124 

ตุลาคม

128,371  60,21668,155 894  470 1,420 680 61 ––  69,74133,122 

พฤศจิกายน

 128,228 60,136 68,092 814542 1,424  611 69,854 33,116101,410 

ธันวาคม

 128,21760,138  68,079 805 5731,204  537 – – 69,870 33,115101,392 

รวมทั้งปี