รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร

รายงานสถิติทะเบียนราษฏร ประจำปี 2566
รายงานจำนวนประชากร ประจำเดือน ตุลาคม 2566