แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

* โปรดกรอกข้อมูล “ผู้กล่าวหาร้องเรียน” ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง
* ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน ให้ท่านเลือกหัวข้อ “ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน”
* ขอให้ผู้กล่าวหาร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
* ข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่านเป็นความลับทางราชการ