ประชุมผู้บริหารเทศบาล

รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2563

รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2561
    ครั้งที่ 10/2561 ประจําเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
    ครั้งที่ 9/2561 ประจําเดือน ตุลาคม 2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
    ครั้งที่ 8/2561 ประจําเดือน กันยายน 2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
    ครั้งที่ 7/2561 ประจําเดือน กรกฏาคม และสิงหาคม 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
    ครั้งที่ 6/2561 ประจําเดือน มิถุนายน 2561 วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2561
    ครั้งที่ 5/2561 ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
    ครั้งที่ 4/2561 ประจําเดือน เมษายน 2561 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2561
    ครั้งที่ 3/2561 ประจําเดือน มีนาคม 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
    ครั้งที่ 2/2561 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
    ครั้งที่ 1/2561 ประจําเดือน มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
 รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2560
     ครั้งที่ 9/2560 ประจําเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
     ครั้งที่ 8/2560 ประจําเดือน กันยายน 2560 วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
     ครั้งที่ 7/2560 ประจําเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม 2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
     ครั้งที่ 6/2560 ประจําเดือน มิถุนายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
     ครั้งที่ 5/2560 ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
     ครั้งที่ 4/2560 ประจําเดือน เมษายน 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
     ครั้งที่ 3/2560 ประจําเดือน มีนาคม 2560 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
     ครั้งที่ 2/2560 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
     ครั้งที่ 1/2560 ประจําเดือน มกราคม 2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560