สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

ประธานสภา

รองประธานสภา

(ว่าง)

(ว่าง)

สมาชิกสภาเขต 1

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

สมาชิกสภาเขต 2

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

สมาชิกสภาเขต 3

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

สมาชิกสภาเขต 4

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

  •  * หมายเหตุ อยู่ระหว่างกกต.รับรองผลการเลือกตั้ง