ฉบับที่ 590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)/3 ต.ค. 2562