ฉบับที่ 591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรค ห้องพักคอย และห้องส่งเสริมสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)/3 ต.ค. 2562