ฉบับที่ 601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแผงกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์บริกำารสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ) /3 ต.ค. 2562