ฉบับที่ 610 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหอพักเคียงดาว /10 ต.ค. 2562