เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหอพักเคียงดาว /10 ต.ค. 2562