ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ) จำนวน 1 รายการ /17-ต.ค.-2562