ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหอพักเคียงดาว /22 ต.ค. 2562