เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อมอเตอร์เกียร์ เปิด - ปิด ประตูน้ำพร้อมติดตั้ง ขนาด 2*1 เมตร และขนาด 1.50 * 1.50 เมตร /25 ต.ค. 2562