ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (มอเตอร์เกียร์ เปิด-ปิด ประตูน้ำ พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ /25 ต.ค. 2562