วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เปิดงานมหกรรมสินค้าชุมชนและ SME ทั่วไป เป็นความร่วมมือของเทศบาลนครนครราชสีมากับสมาคมพ่อค้าแม่ค้าโคราช เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ที่สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนหลังจากได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามที่รับการสนับสนุน การจัดงานจากเทศบาลนครราชสีมาโดยการจัดงานตั้งแต่วันที่ 3-11 มีนาคม 2561 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 290 ร้าน ร้านค้าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจำนวน 40 ชุมชน