47ค่าปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)