วันที่ 4 มีนาคม 61 เวลา 09.00 น. สำนักการประปา ดำเนินการซ่อมท่อขนาด150 บริเวณถนนโพธิ์กลาง แล้วเสร็จเวลา 13.30 น.