146ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (หมู่บ้านอมรการ)