149ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส)