151ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวลูกไทร)