155ค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเท้า ถนนช้างเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย)