158ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศ แยกตัด ถนนท้าวสุระ ซอย 5