165ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน – สีมาคอนโดทาวน์)