166ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ข้างวัดป่าสาละวัน)