172ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 3 ถึง ปากทางเข้าโรงแรมบอสโฮเต็ล