173ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)