174ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัยซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 11