178ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าพร้อมระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนราชดำเนิน – ชุมพล (บางส่วน)