ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง /6 พ.ย. 2562